top of page
 

ИМЕ НА АРТИСТ

1. YO ONE 

2. YO ONE 

3. YO ONE

4. YO ONE

5. YO ONE

6. YO ONE

7. YO ONE

8. YO ONE

9. YO ONE

10. YO ONE

11. YO ONE

12. YO ONE

13. YO ONE

14. YO ONE

15. YO ONE

16. YO ONE

17. YO ONE

18. YO ONE

19. YO ONE

20. YO ONE

21. YO ONE

22. YO ONE

23. YO ONE

24. YO ONE

25. YO ONE

26. YO ONE

27. YO ONE

28. YO ONE

29. YO ONE

30. YO ONE

31. YO ONE

32. YO ONE

33. YO ONE

34. YO ONE

35. YO ONE

36. YO ONE

37. YO ONE

38. YO ONE 

39. YO ONE

40. YO ONE

41. YO ONE

42. YO ONE

43. YO ONE

44. YO ONE

45. YO ONE

46. YO ONE

47. YO ONE

48. YO ONE

49. YO ONE

50. YO ONE

51. YO ONE

52. YO ONE

53. YO ONE

54. YO ONE

55. YO ONE

56. YO ONE

57. YO ONE

58. YO ONE

59. YO ONE

60. YO ONE

61. YO ONE

62. YO ONE

63. YO ONE

Варианти, с които ще изписваме името навсякъде за консистентност и комуникация

ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ

1. Album promo

2. Album promo

3. Album Promo

4. album promo

5. Album promo

6. Album promo

7. Album promo

8. Album promo

9. Album promo

10. ALbum promo

11. Album promo

12. Album promo

13. Album promo

14. Album promo

15. Album promo

16. Album promo

17. Album promo

18. Album promo

19. Album promo

20. Album promo

21. Album promo

22. Album promo

23. Album promo

24. Album promo

25. Album promo

26. Album promo

27. Album promo

28. Album promo

29. Album promo 

30. Album promo

31. Album promo

32. Album promo

33. Album promo

34. Album promo

35. Album promo

36. Album promo

37. Album promo

38. Album promo

39. Album promo

40. Album promo

41. Album promo

42.Album promo

43. Album promo

44. Album promo

45. Album promo

46. Album promo

47. Album promo

48. Album promo

49. Album promo

50. Album promo

51. Album promo

52. Album promo

53. Album promo

54. Album promo

55. Album promo

56. Album promo

57. Album promo

58. Album promo

59. Album promo

60. Album promo

61. Album promo

62. Album promo

63. Album promo

 

Варианти, с които ще изписваме английски думи  навсякъде за консистентност и комуникация

ДУМИ НА БЪЛГАРСКИ

1. Албум

2. Албум

3. Албум

4. Албум

5.Албум

6. Албум

7. Албум

8. Албум

19. Албум

10. Албум

11. Албум

12. Албум

13. Албум

14. Албум

15. Албум

16. Албум

17. Албум

18. Албум

19. Албум

20. Албум

21. Албум

22. Албум

23. Албум

24. Албум

25. Албум

26. Албум

27. Албум

 

Варианти за текстове на български. Шрифтовете на български и английски се различават в повечето случаи.

bottom of page